BEGIN:VCALENDAR METHOD:PUBLISH PRODID:-//http://www.ttvflash.nl//NONSGML jCal Pro 2.2.14.578// VERSION:2.0 X-WR-CALNAME:JCal Pro Calendar X-WR-CALDESC:Your online events calendar X-WR-TIMEZONE:Europe/Amsterdam BEGIN:VEVENT UID:e4630c041f5152fbb07ecd7ff8874238http://www.ttvflash.nl DTSTAMP:20200927T020837Z CONTACT:Zie beschrijving DESCRIPTION:Zaterdag 21 mei 2016 van 10.00 - 18.00 uur     De keuze van de dag is vrij         Zondag   22 mei 2016 van 10.00 - 18.00 u ur  Je mag voor beide dagen inschrijven Locatie: TTV Unicum\, Kalanders traat 19A Geldrop\, tel. 040 2852119\nSpelsysteem\n-           M eerdere poules met maximaal 6 spelers (je speelt tot het einde van de dag) \n\n-           Maximaal 56 deelnemers per dag op 8 tafels.\n\n -           Indeling vindt zoveel mogelijk op sterkte plaats. \n \n-           Alle wedstrijden worden gespeeld in best op five ( 3 gewonnen games)\n\n-           Wedstrijden volgens NTTB regels \, er wordt gespeeld met plastic ballen Hanno xxx\n\n-           Uitgangspunt is dat de spelers zoveel mogelijk wedstrijden spelen.\n\n-            Afhankelijk van het aantal deelnemers bepaalt de toerno oileiding de poule indeling .\n\n-           Er zijn diverse ori ginele prijzen te winnen. Iedere deelnemer ontvangt een prijs\n\n-            Het toernooi staat open voor senioren en junioren vanaf 16 ja ar.\n\nInschrijving\n\nPer e-mail: a.teuwens@chello.nl (mailto:a.teuwens@c hello.nl) of inschrijven via de vereniging zie inschrijfformulier.  U kri jgt een bevestiging Uiterste inschrijfdatum: 10 mei 2016 vol is vol.\n\nIn schrijfgeld: € 5\,00 p.p . Te betalen op de gekozen dag bij binnenkomst \n\nToernooileiding\n\n         Ton van Happen\, Paul Tholenaars\, Athur Peeters\, Niels Vervest en Ad Teuwens\n\n            Ini tiatiefnemer: Ad Teuwens\n  DTEND:20160521T160000Z DTSTART:20160521T080000Z LAST-MODIFIED:20160302T194700Z SUMMARY:Unicum open single toernooi 2016 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:35ea129f3ba2e85dc007530968a4dfe9http://www.ttvflash.nl DTSTAMP:20200927T020837Z CONTACT:Zie Beschrijving DESCRIPTION:Datum Zaterdag 28 en zondag 29 mei 2016\, zaterdag voor de jeug d en\nSoort evenement Dit is een O-L-Evenement\, voor verenigingen uit hee l Nederland\nAccommodatie Speelzaal Tafeltennis Nijmegen\nzondag voor de s enioren.\nLuciaweg 9\n6523 NK Nijmegen\n(024) 388 86 75\nOrganisatie De or ganisatie ligt in handen van de toernooicommissie van\nToernooicommissie J elco Van Grunsven (jelvangrunsven@hotmail.com (mailto:jelvangrunsven@hotma il.com)) en Martijn\nTafeltennis Nijmegen.\nSpithoven.\nBondsvertegen- -\n woordiger\nGoedkeuring Goedkeuring is verleend door het hoofdbestuur van d e NTTB.\nAanvang Wedstrijden starten op beide dagen om 10:00 uur. De zaal is geopend\nvanaf 09:00 uur. Deelnemers zijn verplicht om zich uiterlijk 1 5 min voor\naanvang van hun eerste wedstrijd te melden bij de organisatie. \nEinde De laatste wedstrijden staan gepland om uiterlijk 18:00 uur.\nTafe ls Er wordt gespeeld op 10 tafels\, Andro Roller groen.\nBallen Er wordt g espeeld met witte Xushaofa *** plastic ballen.\nDeelname Alle vereniging d ie lid zijn van de NTTB worden uitgenodigd.\nKlassenindeling Bij zowel de jeugd als senioren wordt er eerst gespeeld in een poule\nVerenigingen kunn en zich met bijbehorend formulier inschrijven.\nIedereen kan zich ook pers oonlijk inschrijven door een mail te sturen\nnaar Jelco van Grunsven (verm eld duidelijk alle gegevens die bij het\ninschrijfformulier gevraagd worde n).\n3 spelers om de klasse indeling te bepalen.\nste in de poule = klasse 1\n1\nde in de poule = klasse 2\n2\nde in de poule = klasse 3\n3\nVervolg ens worden er\, afhankelijk van het aantal deelnemers\,\nWedstrijden binne n de eigen klassen gespeeld.\nDe plaats wordt helemaal uitgespeeld.\nSpeel wijze Volgens NTTB-reglement\nEnkeltoernooi eerst verdeeld in meerkampen v an 4 tot 6 spelers\,\nnummers 1 en 2 door naar een afvalsysteem. Het dubbe ltoernooi is\ndirect een afvalsysteem. Alle wedstrijden worden gespeeld in "\;best of\nfive"\; (gametelling tot 11). En bij gelijk eindigen treedt de\nmeerkampregel in werking.\nArbitrage Alle wedstrijden worden do or de deelnemers zelf geleid.\nLegitimatie Elke deelnemer aan het evenemen t is bij inschrijving en deelname in\nhet bezit van een geldige Nationale Sportpas NTTB die op de\ntoernooidag getoond kan worden.\nPlaatsing Plaats ing geschiedt aan de hand van de laatst bekende\nInschrijving Inschrijving verplicht tot betaling en deelname.\nInschrijfformulier Aan de vereniging met potentiële deelnemers is een\nlicentiegegevens.\nInschrijven kan doo r een mail te sturen naar Jelco van Grunsven.\nE-mail: jelvangrunsven@hotm ail.com (mailto:jelvangrunsven@hotmail.com)\ninschrijfformulier gezonden. Dit graag weer digitaal terugsturen naar\nJelco van Grunsven. Alle gevraag de gegevens a.u.b. duidelijk\nvermelden.\nInschrijfgeld Het inschrijfgeld bedraagt € 7\,50. Inschrijving verplicht tot betaling.\nBetaling Betalin g moet gelijktijdig met de inschrijving gedaan worden door\nSluitingsdatum De inschrijving sluit op maandag 16 mei 2016. Alle aanmeldingen die\nover making van het verschuldigde bedrag op IBAN nummer NL84\nINGB 0003 6719 95 of girorekening 3671995 t.n.v. Tafeltennis\nNijmegen\, te Nijmegen onder vermelding van de Game11 TN open en\n(verenigings)naam. Als het toernooi w ordt volgeboekt\, geldt de\nbetaling als volgorde van aanmelding!\nlater k omen kunnen wij niet verzekeren dat zij deel kunnen nemen aan\nhet toernoo i.\nIn totaal zijn er maximaal 90 plaatsen\, als het toernooi is volgeboek t\,\ngeldt de volgorde van aanmelding wie er deel mag nemen aan het\ntoern ooi.\nPrijzen Cadeaubon voor Game11/Butterfly + beker/medaille\nSenioren\n ste prijs per klasse: €70\n1\nde prijs per klasse: €40\n2\nJeugd\nste prijs per klasse: €55\n1\nde prijs per klasse: €35\n2\nPrijsuitreiking De officiële prijsuitreiking is direct na afloop van het toernooi.\nDeel nemers Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de\nB erichtgeving Berichtgeving van de poule-indeling wordt gezonden aan het\nA fmelding Afmelden kan uiterlijk tot vrijdag 27 mei 2016 door een mail te s turen\nSportkleding &\; Bat Het dragen van goedgekeurde sportkleding is verplicht. Witte shirts en\nSpeelruimte Op de speelvloer worden alleen de deelnemers en hun begeleiders\ninschrijving.\ne-mailadres van de persoon die het inschrijfformulier heeft gestuurd en\nrechtstreeks aan degenen die zich persoonlijk hebben ingeschreven.\nZodra de indeling bekend is\, zal de indeling ook gepubliceerd worden op\nde website van TN\, www.tafeltenni snijmegen.nl\nnaar Jelco van Grunsven. Bij wegblijven zonder afmelding wor dt het\ninschrijfgeld in rekening gebracht.\nshorts zijn niet toegestaan. Op de speelvloer is het dragen van\nsportschoenen (geen afgevende/zwarte z olen) verplicht. Voor het bat\ngelden de door de NTTB gestelde eisen.\ntoe gelaten. Toeschouwers kunnen in de kantine en het gangpad\nplaatsnemen.\nL ijmen In de gehele accommodatie mag niet gelijmd worden.\nRoken In de gehe le accommodatie is het niet toegestaan om te roken.\nKantine In de TN-acco mmodatie is een kantine aanwezig\, hier kan eten en\nBatcontrole Bij dit t oernooi kan speciale controle plaatsvinden op het gebruik van\nBepalingen De organisator behoudt zich alle rechten voor zoals omschreven in het\ndri nken worden besteld.\nniet-toegestane lijm.\nReglement Toernooien en Wedst rijden van de NTTB en de daaraan\nverbonden handboeken.\nVragen? Voor vrag en kunt u altijd via de mail contact opnemen met de\ncontactpersoon van de toernooicommissie\, Jelco van Grunsven.\nDE TOERNOOIORGANISATIE VAN DE GA ME11 TN OPEN 2016 WENST ALLE DEELNEMERS\nEEN GEZELLIG EN SPORTIEF SUCCESVO L TOEROOI TOE! DTEND:20160528T170000Z DTSTART:20160528T080000Z LAST-MODIFIED:20160302T195100Z SUMMARY:Game 11 TN Open 2016 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:57d76fb2ec51f7760951e39ef4f2752dhttp://www.ttvflash.nl DTSTAMP:20200927T020837Z DTEND:20171029T140000Z DTSTART:20171029T090000Z LAST-MODIFIED:20170818T155900Z SUMMARY:Jeugdmeerkampen END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:35cc0c0b0a9e2e24b9a0784775d20083http://www.ttvflash.nl DTSTAMP:20200927T020837Z DTEND:20180110T230000Z DTSTART:20180110T190000Z LAST-MODIFIED:20171210T005500Z SUMMARY:TLE Dubbeltournooi END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:15f5b6a7f9881b0533d8940d503296dfhttp://www.ttvflash.nl DTSTAMP:20200927T020837Z DTEND:20180111T230000Z DTSTART:20180111T190000Z LAST-MODIFIED:20171210T005600Z SUMMARY:TLE Dubbeltournooi END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:53a38b93141343c136a284e9a36caed6http://www.ttvflash.nl DTSTAMP:20200927T020837Z DTEND:20180112T230000Z DTSTART:20180112T190000Z LAST-MODIFIED:20171210T005700Z SUMMARY:TLE Dubbeltournooi END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:25d4659f1ce58d1765a57fd8d5715697http://www.ttvflash.nl DTSTAMP:20200927T020837Z DTEND:20180331T130000Z DTSTART:20180331T070000Z LAST-MODIFIED:20180327T163900Z SUMMARY:Tle tournooi END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:64b1e871d9c5ba6ed7dfe1cbc233322dhttp://www.ttvflash.nl DTSTAMP:20200927T020837Z DTEND:20180422T130000Z DTSTART:20180422T080000Z LAST-MODIFIED:20180327T163800Z SUMMARY:Senioren meerkampen END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:78da89670cfd0d7828dac4aae86d2c90http://www.ttvflash.nl DTSTAMP:20200927T020837Z DTEND:20180913T220000Z DTSTART:20180913T180000Z LAST-MODIFIED:20180906T040200Z SUMMARY:TLE competitie END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ea09092fb95078fdd5e836e12b7bd595http://www.ttvflash.nl DTSTAMP:20200927T020837Z DTEND:20180930T160000Z DTSTART:20180930T080000Z LAST-MODIFIED:20180904T232900Z SUMMARY:Kim for Kids END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:6fa019d1c948afb9a437f4d31cc09a8chttp://www.ttvflash.nl DTSTAMP:20200927T020837Z DTEND:20181210T224500Z DTSTART:20181210T190000Z LAST-MODIFIED:20180904T231800Z SUMMARY:Meerkampen TLE END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2dc435555e1f835aa1a9657792029acchttp://www.ttvflash.nl DTSTAMP:20200927T020837Z DTEND:20181212T224500Z DTSTART:20181212T190000Z LAST-MODIFIED:20180904T231900Z SUMMARY:Meerkampen TLE END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:8edd8a7f0a3f17b50dd6746617c04e59http://www.ttvflash.nl DTSTAMP:20200927T020837Z DESCRIPTION:\n\n\nDatum:  Senioren:  Zaterdag 10 September 2016Jeugd: Zo ndag  11 September  2016\nAccommodatie: Speelzaal TTV The Back HandsVij verstraat 114711 EV Sint Willebrord0165-383984\nAanvang: Alle wedstrijden vangen aan om 09.00 uur\nDeelname: Deelname staat open voor iedereen.\nS peelwijze: Er wordt gespeeld in teams van twee. De indeling vind plaats o p basis van teamrating. Er wordt zoveel mogelijk gespeeld in poules van vi er. De wedstrijden bestaan uit twee enkelspelen en een dubbelspel. De nrs 1 spelen tegen elkaar en de nrs 2 spelen tegen elkaar. Dit wordt bepaald o p basis van rating. De nummers 1 en 2 van de poule gaan door naar de volge nde ronde en komen in een afvalschema. \nPrijzen: Per klasse zijn er 2 p rijzen.\nInschrijfgeld: €‚ 8\,00 euro per team voor senioren (bij bet aling aan de deur  €10\,00)€‚ 5\,00 euro per team voor jeugd (bij b etaling aan de deur €6\,00)Let op! Inschrijving verplicht tot betaling. \nBetaling: Betalen kan op NL72 RABO 0114848505 t.n.v. Rene Lauwerijssen onder vermelding van naam en aantal teams. \nInschrijfadres: Inschrijve n kan bij tsarevalauwerijssen@zonnet.nl (mailto:tsarevalauwerijssen@zonne t.nl) of bij jfritz@live.nl (mailto:jfritz@live.nl)\nSluitingsdatum: De inschrijving sluit op 4 September of zoveel eerder als het toernooi vol i s. Er is plaats voor maximaal 24 teams per dag. Wees er snel bij want de a nimo is groot!\nBarbecue: Na afloop van het toernooi is het mogelijk om d eel te nemen aan een gezellige barbecue. De kosten om deel te nemen bedraa gt €7\,50 per persoon. Gelieve dit 1 week van tevoren op te geven. Indie n er te weinig aanmeldingen zijn voor de barbecue zal deze niet doorgaan. \nMet vriendelijke sportgroeten\,TTV The Back Hands\n \n\n \n\n DTEND:20160910T205900Z DTSTART:20160909T210000Z LAST-MODIFIED:20160509T181900Z SUMMARY:Team toernooi The Back Hands END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:b1467732f18458b229b03f5826060966http://www.ttvflash.nl DTSTAMP:20200927T020837Z DTEND:20181213T224500Z DTSTART:20181213T190000Z LAST-MODIFIED:20180904T232000Z SUMMARY:Meerkampen TLE END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:76170f9879fe431ba943fb007a2e7ee3http://www.ttvflash.nl DTSTAMP:20200927T020837Z DESCRIPTION:Geen vrijspelen DTEND:20190506T214500Z DTSTART:20190506T180000Z LAST-MODIFIED:20190114T110300Z SUMMARY:Meerkampen TLE (geen vrijspelen) END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:5b39565daa30921504c056d97ff769e3http://www.ttvflash.nl DTSTAMP:20200927T020837Z DTEND:20190810T230000Z DTSTART:20190810T180000Z LAST-MODIFIED:20190526T101600Z SUMMARY:Tournooi familie Jan Berkers END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:22e31a8f412935065810cf96d254e961http://www.ttvflash.nl DTSTAMP:20200927T020837Z DTEND:20200409T170000Z DTSTART:20200409T140000Z LAST-MODIFIED:20200129T171500Z SUMMARY:Tournooi familie den Hollander END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:47dff884da736d422f97139e58b851a9http://www.ttvflash.nl DTSTAMP:20200927T020837Z DTEND:20200418T180000Z DTSTART:20200418T080000Z LAST-MODIFIED:20200129T171700Z SUMMARY:TLE tournooi END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:599b4d25d3c0a1b3e1cdc00641ad7f17http://www.ttvflash.nl DTSTAMP:20200927T020837Z DTEND:20200606T220000Z DTSTART:20200606T160000Z LAST-MODIFIED:20200129T171600Z SUMMARY:Extern Activiteit END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ae74d1a907945ba052e921507b882f4ahttp://www.ttvflash.nl DTSTAMP:20200927T020837Z CONTACT:Roger Jansen DTEND:20161002T160000Z DTSTART:20161002T090000Z LAST-MODIFIED:20160920T205900Z SUMMARY:Nationale jeugd meerkampen END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:-34 DTSTAMP:20200927T020837Z DTEND:20170512T213000Z DTSTART:20170512T180000Z LAST-MODIFIED:20170509T235900Z SUMMARY:Zomercompetitie END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:972a7aed03de240efe2cb2f9d91c354ehttp://www.ttvflash.nl DTSTAMP:20200927T020837Z CONTACT:Roger Jansen DTEND:20170521T170000Z DTSTART:20170521T073000Z LAST-MODIFIED:20170417T100300Z SUMMARY:NTTB Meerkampen END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:95702cefb470588366b7d7c65d35b4dfhttp://www.ttvflash.nl DTSTAMP:20200927T020837Z DTEND:20170602T220000Z DTSTART:20170602T180000Z LAST-MODIFIED:20170510T000000Z SUMMARY:Zomercompetitie END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:bd044b0462076a0d3ce44d2823f3dbe5http://www.ttvflash.nl DTSTAMP:20200927T020837Z DTEND:20170609T190000Z DTSTART:20170609T180000Z LAST-MODIFIED:20170510T000000Z SUMMARY:Zomercompetitie END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:cea0066d5cf33adee7654ec21d71e4f8http://www.ttvflash.nl DTSTAMP:20200927T020837Z DTEND:20170818T130000Z DTSTART:20170818T080000Z LAST-MODIFIED:20170818T155700Z SUMMARY:Jeugdmeerkampen END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:24efbdeb8abd70e40c2d15ba3ab5c061http://www.ttvflash.nl DTSTAMP:20200927T020837Z DTEND:20171001T130000Z DTSTART:20171001T080000Z LAST-MODIFIED:20170818T155800Z SUMMARY:Jeugdmeerkampen END:VEVENT END:VCALENDAR