Metehan 100%
Zaterdag 2 januari hebben we onze nieuwjaarsreceptie gehouden bij Flash. Het was gezellig druk en er werd door de jeugd volop getafeltennist. Voorzitter Maarten Schikhof blikte in zijn nieuwjaarsspeech terug op het afgelopen jaar en keek vooruit naar 2016. Maarten bedankte alle vrijwilligers en met name degenen die zich met de jeugdspelers bezighouden Het is geweldig om te zien hoe enthousiast deze spelers met onze sport bezig zijn!.

In 2016 gaan we (noodzakelijkerwijs) met nieuwe tafeltennisballen spelen, de denktank gaat ideeën uitwerken voor ledenwerving en kostenbesparingen, er zijn dit jaar 3 bestuursleden niet herkiesbaar tijdens de ALV: Maarten, Huub en Kim. Omdat Roger zal verhuizen naar de STC ontstaan er dus vacatures voor voorzitter, secretaris en lid Algemene zaken. Als je interesse hebt in een van deze 3 functies neem dan contact op met de huidige bestuursleden. Het is zeer belangrijk dat deze vacatures opgevuld worden.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie zijn ook enkele kamploensteams gehuldigd:
nj receptie3
team 2 van de TLE, bestaande uit Joost v.d. Buijs, Han v.d. Zijden en Maarten van Arkel;

nj receptie2
team 2 bij de jeugd, bestaande uit Jessica Jansen, Maarten en Ruben Zuurman en Jop Boeken Kruger;

nj receptie4
team 4 bij de jeugd, bestaande uit Metehan Güner, Suze Dijk, Judah Lit en Andy Zhang.
Metehan werd ook gehuldigd omdat hij een 100% score behaald heeft!

Het bestuur wil bij deze nogmaals iedereen een gelukkig, gezond en sportief 2016 wensen!

Met vriendelijke groeten,

Huub Maessen
Secretaris TTV Flash{jcomments off}