Jaarvergadering Kim2 Jaarvergadering huub1
Op maandag 21 maart jl. is de ALV gehouden van TTV Flash. Het was geen makkelijke avond, de financiële situatie van onze club is zorgwekkend, we moeten samen gaan proberen om 2016 toch met een positief resultaat af te sluiten. Daar hebben we alle leden van de club bij nodig!
Het verslag van de ALV wordt zeer binnenkort gemaild naar alle leden en zal ook te vinden zijn op deze website in het ledengedeelte (Mijn Flash, Documenten). Lees dit verslag zorgvuldig door!

Tijdens de ALV zijn er enkele bestuursmutaties doorgevoerd:
-voorzitter Maarten Schikhof, secretaris Huub Maessen en Lid Sport Technische Zaken Kim Klaus zijn afgetreden
-Roger Jansen is verhuisd van Algemene zaken naar Sport Technische Zaken
-José Claasen en Thijs Janssen zijn allebei benoemd tot nieuwe secretaris
-Maarten v.d. Bosch is benoemd tot nieuw bestuurslid Algemene Zaken
-Er is helaas nog geen nieuwe voorzitter gevonden

De toernooicommissie heeft een nieuwe voorzitter: Brigitte Steur, ze volgt Jan Berkers en Jack Schalkwijk op. Jack gaat haar ondersteunen bij deze functie.
Verder zijn we ook erg blij met een aantal nieuwe leden voor de Doe- en denktank: Hans Knapen, Roger Bergs, Helmut Grams en Twan Thijsen.
Er zijn 3 leden gehuldigd omdat ze 25 jaar lid zijn van Flash: Margot v.d. Heuvel, Han Lion en Jaap den Hollander.
Jaarvergadering margot

Tot slot ben ik (secretaris Huub Maessen) benoemd tot lid van Verdienste. Hier ben ik erg trots op!
Ik ben 6 jaar secretaris geweest, begeleider bij het Hasselt-toernooi, clubbladbezorger in de Achtse Barrier en lid van de Klankbordgroep.

Ik wil bij deze alle nieuwe bestuursleden en -vrijwilligers veel succes wensen. We zijn erg blij met jullie inzet en tijd die je vrijmaakt voor onze club!

Huub Maessen
Oud secretaris TTV Flash