batjes groene tafelI
n verband met persoonlijke omstandigheden van onze ledenadministrateur zijn de nota's voor de betalingen voor het vierde kwartaal nog niet verzonden. Aangezien op dit moment alleen de ledenadministrateur die kan versturen zal het nog enige tijd duren vooraleer er weer nota's zullen worden verzonden.

Omwille van de continuïteit van de vereniging wil ik toch gewoon de betalingen voor het vierde kwartaal gaan incasseren. Ik zal hierbij uitgaan van de bedragen die jullie ook in het derde kwartaal voor de contributie hebben betaald. Zodra bekend is welke correcties achteraf nodig blijken te zijn zal ik deze zo spoedig mogelijk doorvoeren. Ik wil de incasso voor het vierde kwartaal uitvoeren rond 29 december.
Tevens wil ik de leden die handmatig betalen verzoeken om ondanks het uitblijven van een nota de contributie voor het vierde kwartaal vóór het eind van het jaar naar ons over te maken.

Ik wens jullie een hele fijne kerstvakantie en slotweek van dit woelige jaar, en voor 2021 vooral veel gezondheid, gezelligheid en mooie momenten samen met jullie vrienden en geliefden. Hopelijk kunnen we elkaar allemaal snel weer zien in normalere omstandigheden.

Met sportieve groet en met een plakje kerststol en een kerstkransje,
René Kramer
Penningmeester TTV Flash

Sport Europe

Pingpongbaas

 logo PingPongbaas

Inloggen Pingpongbaas

 

Wedstrijden deze week

 

Jeugd

Geen wedstrijden bekend.


Senioren

Geen wedstrijden bekend


TLE

Geen wedstrijden bekend